chronik-S4B1F_300dpi

1990

  • Pierwszy rozsiewacz dwutarczowy do nawozu o szerokości roboczej do 36 m „AMAZONE ZA-M”