chronik-S4B1F_300dpi

1999

  • Budowa nowej lakierni kataforetycznej w Gaste
  • Dypl. inż. ekonomii Christian Dreyer przejmuje kierownictwo firmą od swojego ojca, inż. Klausa Dreyera
  • Wprowadzenie koncepcji uprawy roli 3C