chronik-S4B1F_300dpi

2004

  • Kupno fabryki prefabrykatów betonowych w Hude Ost (BBG Hude) wraz z dawną cegielnią
  • Rozbudowa działu ekspedycji i dodatkowy wyjazd w Gaste