Nowy rozsiewacz do nawozu ZA-TS o szerokości roboczej do 52 m i układem rozsiewu granicznego zintegrowanym w tarczach AutoTS

Nowy rozsiewacz do nawozu ZA-TS o szerokości roboczej do 52 m i układem rozsiewu granicznego zintegrowanym w tarczach AutoTS

Nowy rozsiewacz do nawozu ZA-TS o szerokości roboczej do 52 m i układem rozsiewu granicznego zintegrowanym w tarczach AutoTS

  • Założenie firmy AMAZONE przez Heinricha Dreyera
Heinrich Dreyer