Zoptymalizowana aplikacja przy jeździe na zakrętach

Grafik Seite 109 oben
Mit AmaSelect CurveControl

Aby utrzymać stałe dozowanie na całej szerokości roboczej również podczas jazdy na zakrętach, AMAZONE oferuje teraz dla funkcji przełączania rozpylaczy AmaSelect również funkcję CurveControl współpracującą z opryskiwaczami zaczepianymi UX i samojezdnym opryskiwaczem samojezdnym Pantera.

Dotychczas podczas jazdy na zakrętach przy aplikacji środków ochrony roślin po wewnętrznej stronie zakrętu dozowana była nadmierna ilość, a po zewnętrznej stronie zakrętu niedostateczna ilość środka ochrony roślin. Im szersza jest belka robocza, tym większy stanowi to problem. Nadmierne dozowanie po wewnętrznej stronie zakrętu jest problematyczne, ponieważ może być tu dozowana ilość środka przekraczająca zadaną dawkę o ponad 300%. Gdy po wewnętrznej stronie zakrętu dozowana jest nadmierna ilość herbicydów, może nastąpić znaczne osłabienie, a nawet wyginięcie uprawianych roślin. Niedostateczne dozowanie po stronie zewnętrznej powoduje z kolei, że chwasty i szkodliwe grzyby nie są eliminowane, co może doprowadzić do rozwinięcia się ich oporności. Skutkiem nadmiernego i niedostatecznego dozowania mogą być utraty plonów. Można temu zapobiec stosując AmaSelect CurveControl. 

AmaSelect CurveControl dzięki czujnikom wykrywa promień skrętu i przełącza automatycznie między rozpylaczami w belce, dzięki czemu aplikacja na zakręcie jest dużo bardziej równomierna. Ze względu na to, że AmaSelect wysterowuje osobno wszystkie korpusy rozpylaczy w sekcjach szerokości co 50 cm, można dopasować dozowaną ilość niezależnie od sekcji szerokości. AmaSelect CurveControl ma wiele możliwości dopasowania dozowanej ilości dla różnych rozpylaczy oraz ich kombinacji. W zależności od konfiguracji rozpylaczy, AmaSelect CurveControl pozwala w ten sposób uzyskać wyjątkową rozpiętość dozowanej ilości, co umożliwia najlepszą, automatyczną optymalizację podczas jazdy na zakrętach. Kolejną istotną zaletą AmaSelect CurveControl są szybko przełączające się korpusy rozpylaczy AmaSelect, automatyczne obliczenie zmiennego podziału wariantów przełączania rozpylaczy w ramach belki oraz automatyczne dopasowane ciśnienia do zmieniającego się przepływu poprzez przełączanie rozpylaczy na belce. AmaSelect CurveControl dla każdego rozpylacza uwzględnia osobno jego dawkę w zadanym zakresie ciśnienia, aby zagwarantować prawidłowe działanie i zmniejszyć znos, szczególnie w strefach brzegowych.

Na przedstawionej grafice wyraźnie widoczny jest elastyczny rozdział włączonych pozycji rozpylaczy i ich kombinacji na całej szerokości roboczej. Pomarańczowa linia sygnalizuje faktyczną dawkę podczas jazdy na zakręcie. Aplikowana ilość leży przy tym pośrodku zadanej ilości dozowania. Oprócz standardowego dozowania można również wybrać nadmierne i niedostateczne dozowanie. Dzięki tym opcjom można przesunąć linię w górę lub w dół, aby ograniczyć nieznaczne niedostateczne lub nadmierne dawki przed określonymi punktami przełączania. Ze względu na to, że w wyniku tych opcji powstają pewne odchylenia dawki, użytkownik może podejmować w tym zakresie samodzielne decyzje zależnie od stosowanego środka ochrony roślin.

AmaSelect CurveControl przy odpowiedniej konfiguracji rozpylaczy dzięki swoim zmiennym funkcjom pozwala uzyskać ogromną elastyczność dawki w zakresie belki niezależnie od sekcji szerokości, kompensując w optymalny sposób nadmierne i niedostateczne dawki podczas jazdy na zakrętach o różnym promieniu.