AMAZONE SmartService 4.0

Nutzung der virtuellen und erweiterten Realität und der digitalen Medien für Service-, Schulungs- und Wartungsarbeiten.

mehr dazu ...

SmartTraining

Wirtualne szkolenia wykorzystują dane 3D CAD do tworzenia
wirtualnych scenariuszy szkoleń, które umożliwiają technikom serwisowym naukę procedur konserwacji lub naprawy,
aby później mogli zastosować nabyte umiejętności w praktyce.

SmartInstruction

Za pomocą specjalnych okularów AR specjaliści serwisowi tworzą różnorodne modułowe instrukcje konserwacji i napraw, np. instrukcje konserwacji maszyn Pantera lub Profihopper. W przypadku stosowania okularów AR obsługiwa - ne są one głosowo, dzięki czemu użytkownik ma obie ręce wolne do wykonywania odpowiednich czynności.

SmartSupport

Specjalne oprogramowanie AMAZONE zwiększa możliwości komunikacji. Można je używać na całym świecie i z różnymi urządzeniami końcowymi, jak np. smartfony z systemem iOS lub Android.

SmartLearning

Interaktywne szkolenie kierowców umożliwiające m.in. trenowanie obsługi urządzeń Profihopper lub Pantera w trybie online lub offline na komputerze stacjonarnym lub na tablecie PC.