ArgusTwin – Oczy rozsiewacza – widzą to, czego Ty nie widzisz!

ArgusTwin (2) ZG-TS01_10001_profispro_d0_kw_P7235720_d2_181121_CMS

Automatyczne ustawianie optymalnego rozdziału poprzecznego
System ArgusTwin zapewnia ciągły, optymalny rozdział poprzeczny nawozu dzięki stałemu monitoringowi online i korekcie ustawienia systemu dozowania. Zwiększa to wydajność nawożenia i stanowi podstawę wprowadzania optymalizacji.


Automatyczne ustawianie systemu dozowania
Informacje na temat dawek rozsiewu są wprowadzane za pośrednictwem terminala ISOBUS, a wszelkie pozostałe istotne dane pochodzą z tabeli rozsiewu nawozu. Ponadto system Argus przetwarza dane dotyczące kierunku wyrzutu celem optymalizacji rozkładu poprzecznego w oparciu o tabele rozsiewu. System ArgusTwin porównuje w sposób ciągły zachowywanie zgodności rzeczywistego kierunku wyrzutu nawozu z tarczy rozsiewającej z podanymi wartościami. Jeśli ze względu na niejednorodność nawozu, zużycie łopatek, jazdę po zboczach lub w warunkach dojazdu i hamowania rzeczywisty kierunek jego wyrzutu odbiega od „zadanego”, rozsiewacz koryguje samoczynnie ustawienie systemu dozowania – indywidualnie po każdej stronie. Niezbędne jest stosowanie elektrycznego układu regulacji systemu dozowania.


Zalety 

  • Stały nadzór online dla obu stref rozsiewu 
  • Zawsze optymalny rozdział poprzeczny nawozu, także przy: 
    • Zmiennej jakości nawozu 
    • Wpływach otoczenia, takich jak wilgoć lub rosa  
    • Osadach z nawozu na tarczach rozsiewających Automatyczna korekta obrazu rozsiewu na zboczach Mocowanie w bezpiecznej pozycji nad tarczami rozsiewającymi

ArgusTwin (1) Streubild Grafik 3_d1_150821_CMS
  1. Automatyczne dopasowanie systemu dozowania dzięki ArgusTwin 2) Problem z praktyki – słaby rozdział poprzeczny np. na skutek zmiany właściwości nawozu 3) Doskonały rozdział poprzeczny umożliwia równomierne prowadzenie upraw nawet przy zmieniającej się jakości nawozu i jego właściwościach