Historisches Bild

Książka „Kronika AMAZONE“

Kronika ta informuje o intrygującym rozwoju AMAZONEN-WERKE. Podstawą jest ręcznie pisany dziennik założyciela firmy Heinricha Dreyera.

Kronika

W skróconej kronice można prześledzić historię AMAZONE od założenia firmy w 1883 r.

Rozwwój logo firmy

Typowe logo AMAZONE z koniem pojawiło się oficjalnie po raz pierwszy 1 maja 1892. W następnych latach i dziesięcioleciach to logo ulegało zmianom i przeróbkom , do ostatniej wersji obowiązującej od 2000 roku , zarówno dla techniki rolniczej jak i komunalnej. Kolory AMAZONE , pomarańczowy i zielony reprezentują i wyróżniają firmę i znajdują odzwierciedlenie w dwóch wyżej wymienionych działach produkcji. Kliknij w jedno z logo powyżej i w galerię.