Wzór przedsiębiorstwa techniki rolniczej

Verfahren19_DieProdukte_01_d1_190102

Rozwijamy i produkujemy nowoczesną technikę rolniczą z zachowaniem wysokich standardów jakościowych. Uwzględniamy przy tym nowoczesne i ekonomiczne sposoby uprawy gleby. Dzięki temu bierzemy udział w odnoszeniu sukcesów przez naszych klientów.

Chcemy być wiodącym producentem maszyn uprawowych do oszczędnej uprawy gleby, producentem techniki siewu, nawożenia oraz ochrony roślin.

Wspieramy naszych klientów doskonałym doradztwem, szkoleniami i kompetentnym serwisem.

Orientacja na klienta

A9R1dn0p80_1bwedk6_9pg

Partnerska współpraca z klientami stanowi centralny punkt naszych działań.

Konsekwentnie i w porę dostosowujemy się do zmieniających się wymagań i życzeń rynku.

Orientacja na zespół

A9R1oaot04_1bwedkb_9pg

Promujemy kulturę współpracy. Dlatego prowadzimy otwarte i szczere dialogi z naszymi klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi.

Na podstawie naszej orientacji na działanie zespołowe możemy wymieniać się wiedzą, aby kompleksowo rozwiązywać zagadnienia i problemy. Każdy z osobna jest przy tym świadomy swojej osobistej odpowiedzialności. 

Zaangażowanie

amazone_unternehmensleitbild_20150505_id_36275-6

Zaangażowanie i zapał naszych pracowników są przez nas popierane i doceniane.

Jesteśmy zorientowani na wydajne wykorzystanie czasu pracy. Dlatego doceniamy swobodę myślenia i kontakty międzyludzkie naszych pracowników

Jakość

A9R1pe7hlu_1bwedkg_9pg

Jakość jest markowym znakiem naszych produktów i całego naszego przedsiębiorstwa

Jesteśmy zobowiązani, aby stale poprawiać nasze produkty, nasze doradztwo oraz nasz serwis.  

Innowacja

amazone_unternehmensleitbild_20150505_id_36275-10

Wykorzystujemy naszą wiedzę oraz kreatywność, aby zaoferować naszym klientom rozwiązania prowadzące do ich sukcesów.

Odpowiedzialność

amazone_unternehmensleitbild_20150505_id_36275-11

Naszymi produktami na całym świecie bierzemy udział w długotrwałym zapewnieniu wyżywienia oraz zaopatrzenia w energię. Zobowiązujemy się do wytrwałości w tym działaniu.

Ogromną rolę odgrywa przy tym ochrona środków i ochrona środowiska naturalnego.

Ciąg

amazone_unternehmensleitbild_20150505_id_36275-12

Jesteśmy i pozostaniemy przedsiębiorstwem rodzinnym prowadzonym przez właścicieli!

Wspólnie z naszymi klientami, pracownikami i partnerami biznesowymi koncentrujemy się na ciągłym i opłacalnym wzroście.