KBM08872_AMAZONE_Bildretusche_Black_Pantera_d1_190821

Samojezdny opryskiwacz polowy Pantera 4503

Samojezdny opryskiwacz polowy Pantera 4503 posiada zbiornik o pojemności 4500 l i jest dostępny z belkami polowymi o szerokości roboczej od 21 m do 40 m. Seryjny bezstopniowo regulowany rozstaw kół sprawia, że Pantera jest uniwersalnym urządzeniem, szczególnie w zastosowaniach w różnych gospodarstwach. Dzięki różnym typom podwozi Pantera, Pantera-W i Pantera-H spełnione są najróżniejsze wymagania.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.