Standard testowy AMAZONE

Winter_Maik_2018_d0_kw_P4233005
Osoba kontaktowa: Maik Winter
Sam wiek i liczba przepracowanych godzin niewiele mówią o stanie używanej maszyny; ważną rolę odgrywają warunki pracy oraz jej pielęgnacja i konserwacja. Dlatego firma AMAZONE dokładnie sprawdza wszystkie oferowane maszyny przed ich dopuszczeniem do sprzedaży. Odbywa się to za pomocą zdefiniowanych list kontrolnych, za pomocą których doświadczeni technicy serwisowi sprawdzają maszyny zgodnie z jednolitym standardem i dokumentują ich stan.

Osoba kontaktowa

Maik Winter


AmaStar Gold

Bezpieczne jak zakup nowej maszyny!

KBM08353_AMAZONE_AmaStar_Siegel_V2_Zeichenfläche 1
AmaStar Gold
Maszyny w tej klasyfikacji AMAZONE oznaczają nowy stan i maksymalną gotowość do pracy. Wszystkie niezbędne prace konserwacyjne, naprawcze i regulacyjne zostały w nich wykonane, dzięki czemu wszystkie maszyny Gold są gotowe do natychmiastowego użycia.

 • Maszyna używana AMAZONE bez użytkowania na polu
 • Ma maksymalnie 2 lata
 • Wszelkie prace konserwacyjne, naprawcze i regulacyjne wykonuje firma AMAZONE
 • 1 rok gwarancji

AmaStar Silver

Niezawodność sprawdzona w terenie!

KBM08353_AMAZONE_AmaStar_Siegel_V2-02
AmaStar Silver
Maszyny tej klasyfikacji to wyłącznie dość nowe maszyny AMAZONE, w których przeprowadzono wszystkie niezbędne prace konserwacyjne, naprawcze i regulacyjne, dzięki czemu maszyny Silver są gotowe do natychmiastowego użycia.

 • Maszyna używana AMAZONE o niewielkim użytkowaniu na polu
 • Ma maksymalnie 3 lata
 • Wszelkie prace konserwacyjne, naprawcze i regulacyjne wykonuje firma AMAZONE
 • 6 miesięcy gwarancji

AmaStar Bronze

Ekonomiczna alternatywa!

KBM08353_AMAZONE_AmaStar_Siegel_V2-03
AmaStar Bronze
Dzięki maszynom tej klasyfikacji oferujemy możliwość zaoszczędzenia kosztów niepotrzebnych napraw i zapewniamy listę kontrolną z wymaganymi pracami konserwacyjnymi, naprawczymi i regulacyjnymi. Maszyny zostały dokładnie wyczyszczone i przeprowadzono ich próbne uruchomienie.

 • Maszyna używana AMAZONE z intensywnego użytkowania na polu
 • Starsza niż 3 lata
 • Dostępna lista wymaganych prac konserwacyjnych
 • Maszyna została dokładnie wyczyszczona i przeprowadzono jej próbne uruchomienie
 • brak gwarancji