Nowe pola doświadczalne w Lipsku
Pola doświadczalne w Lipsku

la uzyskiwania optymalnych plonów , AMAZONE  oferuje Państwu kompleksowe doradztwo w zakresie stosowania różnych technologii . Podstawą do tego są wieloletnie doświadczenia polowe dotyczące uprawy gleby i siewu     prowadzone w kooperacji z naukowcami w różnych lokalizacjach.

Wybór tych lokalizacji  jest reprezentacyjny dla różnych zakładowych możliwości i struktur , uwzględnia równocześnie zróżnicowane uwarunkowania klimatyczne i różne płodozmiany.

O najważniejszych wynikach  uzyskanych w tych doświadczeniach informujemy na następnych stronach.

O naszych najważniejszych doświadczeniach możecie Państwo przeczytać w języku niemieckim lub angielskim na następnych stronach.