Zaczepiany opryskiwacz polowy UG

Opryskiwacz zaczepiany UG o pojemności zbiornika 2.200 i 3.000 l wyróżnia się zwartą budową i łatwością obsługi. To wyjątkowo wydajna maszyna wyposażona w belkę polową Super-S2 oferowaną w wariantach szerokości roboczej od 15 do 28 m.

Polowy opryskiwacz zaczepiany UX Special

Opryskiwacz zaczepiany UX Special ze zbiornikami o pojemności 3200, 4200 i 5200 litrów szczególnie wyróżnia się wytrzymałą budową i łatwą obsługą. Belka polowa Super-S2 lub Super-L2 umożliwia wybór szerokości roboczych od 15 do 36 m. Dzięki licznym możliwościom wyposażenia o wysokiej jakości UX Special spełnia najbardziej wygórowane wymagania stawiane wobec nowoczesnej ochrony roślin.

Opryskiwacz zaczepiany UX Super

Opryskiwacze zaczepiane UX Super ze zbiornikiem o pojemności 4200 l, 5200 l, 6200 l, 7600 l, 8600 l i 11 200 l wyróżniają się w szczególności komfortową koncepcją obsługi. Super-L2 i Super-L3 imponują szerokością roboczą od 21 do 42 m i pierwszorzędnym prowadzeniem belki. Dzięki wydajnym opcjom wyposażenia opryskiwacz zaczepiany UX Super zapewnia maksymalną wydajność przy najwyższej mocy.

Opryskiwacz zaczepiany UX 11201

Polowy opryskiwacz zaczepiany UX 11201 dzięki ogromnej pojemności zbiornika 11 200 litrów charakteryzuje się dużą wydajnością powierzchniową. Super-L2 i Super-L3 imponują szerokością roboczą od 21 do 42 m i pierwszorzędnym prowadzeniem belki. Dzięki wydajnym opcjom wyposażenia opryskiwacz zaczepiany UX Super zapewnia maksymalną wydajność przy najwyższej mocy.

Ochrona roślin w przyszłości musi się zmienić

Ochrona roślin musi się zmienić – jest ona ważnym czynnikiem w rolnictwie pozwalającym uzyskać wysoki plon i optymalną jakość. Obydwa te czynniki odgrywają ogromną rolę w zapewnieniu żywności dla zwiększającej się ogólnoświatowej populacji.