Skuteczny rozsiew nawozu

Większe plony dzięki kalkulatorowi rozsiewu granicznego AMAZONE

Dla optymalnego ustawienia przy rozsiewie nawozu firma Amazone oferuje różne usługi i rozwiązania techniczne. Precyzyjny i dostosowany do potrzeb rozsiew odgrywa decydującą rolę w obniżaniu kosztów i w ochronie środowiska. Specjalnie do rozsiewu granicznego rozsiewacze nawozów Amazone wyposażone są w zintegrowany system rozsiewu granicznego AutoTS, który sprawdził się już ponad 10 000 razy. Za pomocą nowego kalkulatora rozsiewu granicznego można teraz określić dodatkowy plon dzięki systemowi AutoTS w porównaniu z tradycyjnymi systemami rozsiewu granicznego. Firma Amazone oferuje usługę online w siedmiu różnych językach – (link w zależności od języka) 

Firma Amazone udoskonala rozsiew graniczny od wielu lat.

Już w 1980 roku Amazone stworzył tzw. tarczę do rozsiewu granicznego. Już wtedy doceniono potencjał obszaru granicznego.

Dzięki układowi rozsiewu granicznego możliwy stał się lepszy rozdział poprzeczny aż do granicy pola, a jednocześnie ograniczono ilość nawozu wydostającego się poza pole. Dziś systemy rozsiewu granicznego Amazone są nie tyko precyzyjne, ale też wygodne i elastyczne. W ten sposób użytkownik nie musi się zatrzymywać ani wysiadać, aby przełączać między rozsiewem normalnym a granicznym, ale także może wygodnie wybierać z kabiny między różnymi metodami rozsiewu granicznego. Amazone umożliwia swoim klientom wybieranie między rozsiewem brzegowym, granicznym i przy rowach. 

Kalkulator rozsiewu granicznego
Do kalkulatora rozsiewu granicznego


Dzięki możliwości przełączania między różnymi metodami z kabiny można zawsze wybrać odpowiednie ustawienie w zależności od sytuacji na brzegu pola:

  • Jeżeli pole np. graniczy z polem o podobnej uprawie, można wybrać rozsiewa brzegowy, aby zastosować 100% dawki aż do samej granicy pola. W ten sposób można zmaksymalizować uzyskany plon.
  • Jeżeli wzdłuż pola przebiega jezdnia lub droga rowerowa, można przełączyć z kabiny na rozsiew graniczny i ograniczyć maksymalny rozrzut na odległości do granicy pola. W ten sposób zapobiega się sytuacji, w której nawóz byłby wyrzucany poza granicę pola na jezdnię lub drogę rowerową.
  • Jeżeli w sąsiedztwie znajdują się strumienie, rowy, odsłonięte wody lub powierzchnie uprawiane ekologicznie, można przełączyć wygodnie na rozsiew przy rowie, aby w ten sposób zachować odstęp od granicy pola. W ten sposób można spełnić wymogi rozporządzenia dot. nawożenia, chronić środowisko i jednocześnie uzyskać wysoki plon w obszarze granicznym pola. 


Wszystkie układy rozsiewu granicznego Amazone są sprawdzone w praktyce i odpowiadają wymogom i przepisom aktualnego rozporządzenia dot. nawożenia. 

ZA-TS4200_Claas_d0_kw_DSC00255
ZA-TS 4200

Nasz system rozsiewu granicznego AutoTS został przetestowany podczas wieloletnich prób. Dzięki temu w czasie szeroko zakrojonych prób polowych utworzono sztuczne granice pola w powierzchniach, ograniczając wpływ czynników granicznych takich jak zacienienie, wieloletnie niedonawożenie lub konkurencja o zasoby wodne ze strony żywopłotów i drzew.

Podczas prób wykorzystywaliśmy system AutoTS zamontowany w ZA-TS i ZG-TS oraz konwencjonalną metodę rozsiewu granicznego. Pola testowe zostały wymłocone w czasie żniw. Obliczono przy tym plon na zewnętrznym metrze, na zewnętrznych 3 metrach oraz na zewnętrznych 5 metrach pola. Aby można było porównać te wartości, dodatkowo zarejestrowano referencyjny plon z badanych pól. 

Rezultat pokazał, że przy próbach na zewnętrznych 5 metrach pól istnieje znaczna różnica między różnymi wariantami rozsiewu granicznego. Przy konwencjonalnej metodzie rozsiewu granicznego w strefie brzegowej uzyskano przeciętny plon wynoszący ok. 68 procent plonu referencyjnego z danej powierzchni. Za pomocą AutoTS w strefach brzegowych można uzyskać przeciętny plon w wysokości ok. 85 procent w porównaniu z plonem z powierzchni referencyjnej. Dzięki temu średnie zwiększenie plonu przy zastosowaniu AutoTS wynosi ok. 17 procent w porównaniu z metodami tradycyjnymi.

Przykład

Powierzchnia w kształcie prostokąta, o długości 300 m i szerokości 200 m, ma powierzchnię (A) 6 ha. W tym przypadku obwód powierzchni (U) wynosi 1000 m. Jak już wspomniano, istnieją różnice w wielkości plonów między systemami rozsiewu granicznego na pierwszych 5 metrach (d) od krawędzi pola. W przykładzie powierzchnia obszaru granicznego (Agranica) to 0,49 ha. Stanowi to około 8% całkowitej powierzchni. Ogólnie można powiedzieć, że im mniejsza i bardziej kliniasta powierzchnia, tym większa procentowo jest powierzchnia brzegowa. 

W zależności od upraw generują one różne plony i różne dochody. Jeśli na przykładowym obszarze uprawiana jest pszenica, można uzyskać średnie plony 10 t/ha i przy cenie sprzedaży 170 €/t, można osiągnąć teoretyczny maksymalny dochód 833 € na powierzchni obszaru granicznego (Agranica). 

Dzięki zastosowaniu systemu AutoTS na powierzchni obszaru granicznego (Agranica) można uzyskać plon na poziomie około 85% plonu referencyjnego. Odpowiada to dochodom w wysokości około 708 € na powierzchni obszaru granicznego (Agranica).

Konwencjonalne systemy rozsiewu granicznego osiągają około 68% średniego plonu na powierzchni obszaru granicznego (Agranica). Odpowiada to dochodom w wysokości około 566 € na powierzchni obszaru granicznego (Agranica).

Stosując nowoczesny system rozsiewu granicznego już na niewielu hektarach można uzyskać większy dochód w porównaniu z tradycyjnymi systemami. Oblicz sam!

Kalkulator rozsiewu granicznego

Oblicz zwiększenie plonu: Z kalkulatorem rozsiewu granicznego AMAZONE

Za pomocą AutoTS w strefach granicznych można uzyskać zwiększenie plonu w wysokości ok. 17 procent w porównaniu z metodami konwencjonalnymi.

Oblicz samodzielnie!

Wiedza

AutoTS + ClickTS | Die scheibenintegrierten Grenzstreusysteme

AutoTS – Komfortabel und präzise Querverteilung bis zur Feldgrenze: Mit dem scheibenintegrierten Grenzstreusystem AutoTS können die verschieden Grenzstreuverfahren Rand-, Grenzund Grabenstreuen bequem über das Terminal aus der Kabine seitenunabhängig aktiviert werden.

Technika nawożenia

Technika nawożenia

AMAZONE ma 100 lat doświadczenia w technice nawożenia, oferując obecnie cztery serie rozsiewaczy zawieszanych i dwie serie rozsiewaczy zaczepianych pozwalające dobrać właściwą maszynę dla każdego gospodarstwa.