Wyniki koncepcji 3C (Cost Cutting Concept)  

„5% większe plony przy 50% mniejszym zużyciu paliwa i 60% krótszym czasie pracy” ‒ formuła ta pokazuje korzyści, jakie są możliwe po całkowitym przejściu z konwencjonalnych metod uprawy roli na metody uprawy konserwującej.  

Formuła oparta jest na wynikach testów przeprowadzonych przez firmę Amazone przy współpracy z centrum testowym DLG i FAL Braunschweig (obecnie vTI) na terenach AG Kitzen (region Lipsk).  

Tutaj można wyświetlić szczegółowy opis wyników testów w dokumencie PDF.

„Amazone Active” w skrócie  

„Amazone Active” to motto wielu projektów rolniczych i prób dotyczących wszelkich aspektów inteligentnej uprawy roślin. Przy współpracy z gospodarstwami rolnymi i instytutami naukowymi firma AMAZONE tworzy podstawy do intensywnego partnerskiego kontaktu i wymiany wiedzy między rolnictwem, nauką i przemysłem. Pozwala to firmie Amazone na ciągłe opracowywanie nowych, zoptymalizowanych pod kątem zastosowań koncepcji i obniżających koszty procesów dla swoich klientów.  

8-stronicowa broszura, którą można tu zobaczyć w formacie PDF, zawiera przegląd struktury działań związanych z „Amazone Active”.  

Stale aktualizowane wyniki testów z różnych lokalizacji można znaleźć w dziale testowym.

Książka o „Koncepcji 3C”  

Zalecenia dotyczące optymalnej uprawy ścierniska, uprawy gleby i siewu, a także nawożenia i ochrony roślin różnią się znacznie w zależności od regionów klimatycznych, oczekiwań dotyczących plonów oraz struktury gospodarstwa i obszaru. Niemniej jednak można je prześledzić co do różnych podstawowych zasad, które firma AMAZONE opracowała w ramach koncepcji uprawy roli 3C.  

Firma AMAZONE opublikowała te zasady w książce „Inteligentna uprawa roślin, część 1: Koncepcja uprawy roli 3C”.  

Książkę (wydanie 5 z maja 2016 r.) można zobaczyć w formacie PDF, gdzie podano m.in. wyniki testów Amazone oraz liczne raporty z gospodarstw rolnych.

Koncepcja 3C