DIN EN ISO 9001: Zarządzanie jakością

DIN EN ISO 9001 to norma jakości, która określa minimalne wymagania dla systemu zarządzania jakością. Główną koncepcją normy jest „zorientowanie na proces”.

DIN EN ISO 50001: Zarządzanie energią

Zarządzanie energią to perspektywiczna i systematyczna koordynacja wykorzystania energii w przedsiębiorstwie. Formalne wymagania dotyczące systemu zarządzania energią zostały określone w normie DIN EN ISO 50001.

DIN EN ISO 3834-2: Specjalista ds. spawania

Międzynarodowa seria norm DIN EN ISO 3834ff określa wymagania dotyczące jakości spawania i definiuje zasady zapewnienia jakości spawanych elementów i konstrukcji.

Świadectwo zgodności DIN EN ISO 1090

Norma DIN EN 1090 reguluje m.in. zasady przyznawania świadectwa zgodności oraz wewnątrzzakładowej kontroli produkcji elementów stalowych i aluminiowych.