AmaPilot+ – Wszystko od jednego producenta!

Dzięki funkcji AUX-N można obsługiwać wiele funkcji maszyny w menu roboczym za pomocą AmaPilot+ lub innych joysticków ISOBUS.


Korzyści z AmaPilot+:

  • Prawie wszystkie funkcje dostępne bezpośrednio na 3 poziomach
  • Regulowany uchwyt
  • Dowolne i indywidualne programowanie klawiszy