Aplikacja mySpreader – pakiet „wszystko w jednym” dla perfekcyjnego ustawiania rozsiewacza

Serwis nawozowy, EasyCheck i EasyMix

Aplikacja mySpreader łączy w sobie wszystkie funkcje aplikacji do rozsiewaczy nawozów Amazone. Intuicyjna obsługa i komfortowe ustawianie rozsiewacza nawozów są największą zaletą koncepcji All-in-One.


Serwis nawozowy
W zależności od typu maszyny, szerokości roboczej, rodzaju nawozu i dawki rozsiewu aplikacja serwisu nawozowego umożliwia łatwy i mobilny dostęp do precyzyjnych zaleceń dotyczących ustawień dla rozsiewaczy Amazone bezpośrednio na polu. Dzięki wielu próbkom nawozów przesyłanym co roku przez rolników, dostawców i producentów nawozów, aplikacja jest zawsze aktualna, a użytkownik otrzymuje zawsze aktualne informacje na temat rodzajów nawozów na początku każdego sezonu. Specjalna funkcja aplikacji mySpreader: Użytkownik może wyszukiwać nawozy, np. przez podanie nazwy nawozu, składu nawozu, wielkości granul lub gęstości objętościowej nawozu.


EasyCheck
Drugim składnikiem aplikacji mySpreader jest cyfrowe mobilne stanowisko testowe EasyCheck. Podczas tego pomiaru maty są umieszczane na polu w określonych odstępach , dokonuje się rozsiewu nawozu, a następnie są one fotografowane. Następnie EasyCheck określa stopień pokrycia mat. Na podstawie tych wartości aplikacja proponuje użytkownikowi ewentualne zmiany w ustawieniu rozsiewacza nawozu Amazone dla polepszenia rozkładu poprzecznego nawozu i w ten sposób zoptymalizować prowadzenie uprawy.


EasyMix
Aplikację mySpreader uzupełnia aplikacja EasyMix, która określa zalecenia dotyczące ustawień dla mieszanek nawozów. Często różne nawozy są mieszane ze sobą, aby zaoszczędzić na przejazdach i zredukować koszty eksploatacji urządzeń. Zwykle jest to nawożenie zorientowane na zapotrzebowanie w składniki odżywcze. Jeśli jednak składniki mieszanki mają różne właściwości, dokładny wysiew jest trudniejszy, zwłaszcza w miarę zwiększania się szerokości roboczej. EasyMix określa najlepszy możliwy kompromis dla różnych mieszanek i sugeruje prawidłowe wartości nastawcze dla rozsiewaczy ZA-TS i ZG-TS.

Schema
  1. AMAZONE Bluetooth-Adapter