FlowControl – automatyczna kalibracja dawki rozsiewu

FlowControl – Die automatische Mengenkalibrierung (1) ZG-TX11200_Claas-N-Sensor_d0_kw_DJI_0628_d2_230713_CMS

FlowControl korzysta z jednego czujnika na każdej tarczy rozsiewającej, dzięki czemu określa moment obrotowy każdej z nich niezależnie. W przypadku odchylenia od wartości zadanej funkcja FlowControl natychmiast dostosowuje ustawienie zasuwy dozującej.


Zalety FlowControl: 

  • Dokładność od pierwszej sekundy 
  • Dokładna regulacja dawki, niezależna od stron 
  • Rozpoznanie opróżnienia i zatorów

FlowControl – Die automatische Mengenkalibrierung (2) ZG-TX_Streuwerksantrieb_gesamt_d2_230713_CMS

  1. Zasuwa podwójna: Regulacja dawki rozsiewu niezależna od stron
  2. FlowControl: Pomiar momentów obrotowych