GPS-Maps&Doc

Wszystkie terminale ISOBUS firmy AMAZONE mogą standardowo zapisywać i przechowywać dane dotyczące maszyn i lokalizacji za pośrednictwem kontrolera zadań. Dzięki kartom aplikacyjnym w formacie shape i ISO-XML możliwe jest zarządzanie zmienną aplikacją.

  • Łatwe tworzenie, wczytywanie i wykonywanie zadań 
  • Rozpoczęcie pracy od razu, z późniejszą decyzją, czy zapisać dane 
  • Import i eksport zadań w formacie ISO-XML 
  • Podsumowanie zadań za pomocą eksportu do formatu PDF 
  • Intuicyjny system do opracowywania map aplikacyjnych w formacie shape i ISO-XML 
  • Automatyczna przystosowana do podziału na podpowierzchnie regulacja ilości rozsiewu 
  • Wyświetlanie nieaktywnych granic pola i automatyczne rozpoznawanie pól podczas jazdy po obszarze 
  • Optymalne zarządzanie zapasami dzięki aplikacji zorientowanej na zapotrzebowanie 
  • Seryjnie dla AmaTron 4