GPS-ScenarioControl – oprogramowanie terminala pozwalające zautomatyzować skomplikowane przełączenia

GPS-ScenarioControl (1) GPS-ScenarioControl_AmaTron4_AmaTronTwin_20190711_Neuheit_Terminal-Erweiterung_d0_cw_IMG_1645_d1_211124_CMS

Wsparcie dla nawożenia zależnego od potrzeb
Podczas rozsiewania nawozu kierowca musi jednocześnie wykonywać różne zadania. Z jednej strony musi dbać o optymalny rozdział poprzeczny nawozu oraz o to, aby był on dozowany w sposób celowy. Z drugiej strony musi pilnować, aby przy rowach, drogach lub miedzach była stosowana odpowiednia metoda rozsiewu granicznego, co jest warunkiem precyzyjnego i zgodnego z prawem nawożenia. W przypadku zmiany kierowców często występują tu błędy, ponieważ określone metody rozsiewu granicznego nie są włączane lub wyłączane w odpowiednim miejscu. Również braki wiedzy u kierowcy mogą spowodować, że nawóz będzie rozsiewany niezgodnie z przepisami.


Automatyzacja skomplikowanych procesów przełączania i odciążenie kierowcy
W kolejnej aplikacji kierowca aktywuje tylko wcześniej zarejestrowany scenariusz, a rozsiewacz automatycznie realizuje zapisane procesy przełączania. GPS ScenarioControl umożliwia precyzyjne i oszczędzające zasoby zastosowanie nawozu, ponieważ różne metody rozsiewu granicznego są aktywowane w odpowiednich miejscach. W ten sposób nawet przy zmieniających się kierowcach można zagwarantować, że nawóz będzie rozsiewany prawidłowo i zgodnie z prawem. Oprócz tego kierowca może orientować się według wcześniej zarejestrowanej, zoptymalizowanej trasy przejazdu.


Rejestracja i zapisywanie prawidłowej strategii jazdy
W trakcie pierwszego przejazdu rozsiewaczem po polu doświadczony kierownik gospodarstwa może np. zarejestrować w systemie GPS Scenario-Control wszystkie punkty przełączania, a także trasy i kierunki przejazdów. Odbywa się to automatycznie po naciśnięciu przycisku Record. Punkty przełączania są w sposób przejrzysty zaznaczane na mapie, a kierunki jazdy są sygnalizowane strzałkami kierunkowymi. GPS ScenarioControl jest zintegrowany w terminalu obsługowym ISOBUS AmaTron 4. Może on być wizualizowany i obsługiwany poprzez rozszerzenie wyświetlacza AmaTron Twin.


Zalety systemu:

  • Zawsze jednakowe procesy przełączania przy różnych parametrach nawożenia 
    – Zapobieganie błędom w obsłudze 
    – Zapewnienie zgodnego z przepisami i oszczędzającego zasoby dozowania nawozu  
    – Prawidłowe zastosowanie w warunkach złej widoczności, np. w ciemności lub podczas mgły 
  • Zawsze optymalne trasy przejazdów na powierzchni pozwalają nie niszczyć upraw 
    – Pomoc dla niedoświadczonych operatorów


Z GPS ScenarioControl można korzystać w połączeniu z terminalem obsługowym ISOBUS AmaTron 4 oraz aplikacją AmaTron Twin.

GPS-ScenarioControl (2) GPS-ScenarioControl_AmaTronTwin_d0_001_d1_211124_CMS
Widok GPS ScenarioControl w aplikacji AmaTron Twin

GPS-ScenarioControl (3) GPS-ScenarioControl_AmaTronTwin_d0_002_d1_211124_CMS
Pole z kompletnie zaplanowaną trasą i scenariuszami z zapisaną geolokalizacją