GPS-Switch

W postaci automatycznego przełączania sekcji szerokości GPS-Switch, firma AMAZONE oferuje oparte na GPS, w pełni automatyczne przełączanie sekcji szerokości dla wszystkich terminali obsługowych AMAZONE oraz rozsiewaczy nawozów, opryskiwaczy polowych lub siewników obsługujących system ISOBUS.


GPS-Switch basic 

  • Automatyczne przełączanie sekcji szerokości obsługujące maks. 16 sekcji szerokości 
  • Tworzenie wirtualnego poprzeczniaka 
  • Paraboliczne przełączanie sekcji szerokości w formie wachlarza rozsiewu 
  • Wyposażenie opcjonalne do AmaTron 4


GPS-Switch pro (jako rozszerzenie wersji GPS-Switch basic) 

  • Automatyczne przełączanie nawet 128 sekcji szerokości do rozsiewaczy z hydraulicznym napędem tarcz rozsiewających 
  • Oznakowanie przeszkód (np. woda, maszt linii napowietrznej) 
  • Automatyczny zoom przy zbliżaniu się do poprzeczniaka


SwitchPoint umożliwia regulację punktów włączania i wyłączania w zależności od rodzaju nawozu i szerokości roboczej przy użyciu GPS-Switch.

Optymalne przełączanie sekcji szerokości z ustawianiem systemu dozowania, dostosowaniem prędkości obrotowej tarcz rozsiewających (hydraulicznie) i regulacją dawki rozsiewu.