Procedura rozsiewu granicznego BorderTS – Nawożenie tylko tam, gdzie nawóz wykorzystają rośliny

Maksymalna dawka rozsiewu do granicy pola
Aby jeszcze dokładniej nawozić przy dużych szerokościach roboczych na granicy pola, firma AMAZONE skonstruowała ekran BorderTS. Inaczej, niż w przypadku tradycyjnych systemów rozsiewu granicznego, ekran BorderTS współdziała ze zintegrowanym z tarczami systemem rozsiewu granicznego AutoTS. Obrazy rozsiewu z BorderTS i AutoTS są ze sobą zsynchronizowane.

Wszystkie wartości można zapisać wcześniej w ustawieniach rozsiewacza, dzięki czemu w zależności od sytuacji automatycznie dobierane są odpowiednie parametry ustawień.


  • „Amazone wraz z BorderTS prezentuje udoskonaloną wersję AutoTS, która zapewnia pełną dawkę rozsiewu aż do samej granicy”.
  • „… BorderTS można używać do nawożenia podstawowego, na łąkach i w kulturach uprawianych rzędowo. Ponadto możliwe jest zastosowanie pierwszej dawki w uprawach powierzchniowych ze ścieżkami technologicznymi, tak jak w naszym przypadku. Ślady przejazdu na brzegu pola zarastają. Rośliny otrzymują pełną ilość nawozu i mogą dobrze rozpocząć sezon.”
    (profi – „Niezawodny do granic” · 04/2022)


  • Na obszarze granicy z systemem rozsiewu BorderTS można uzyskać do 27% dodatkowej wydajności na ostatnich 5 metrach w porównaniu z konwencjonalnym systemem rozsiewu granicznego.