Spreader Application Center: Wzorowo – od ponad 25 lat

ZA-TS_ZA-V-3200_Effekt_001_d1_171107_p50_rdax_170x124.jpg

Regulacja w roli głównej!

Dzięki Spreader Application Center firma AMAZONE jeszcze bardziej wzbogaca swoją obsługę klienta. Oprócz już istniejących obszarów laboratorium nawozowego i hali testów nawozowych, Spreader Application Center obejmuje teraz również filary „Test i trening”, „Zarządzanie danymi” oraz związany z tym „Transfer wiedzy”. 

Ostatnim dwóm filarom towarzyszy restrukturyzacja, która ma na celu wejście w postępującą globalizację i cyfryzację rolnictwa. Celem Spreader Application Center jest zaoferowanie klientowi jeszcze lepszej obsługi we wszystkich aspektach techniki nawożenia.