Udowodniona precyzja! Doświadczenia polowe Innovation Farm

Próby polowe udowodniły najlepsze rezultaty rozsiewu granicznego
Celem tych doświadczeń polowych było wykazanie, że układy rozsiewu granicznego wiążą się nie tylko z korzyściami ekologicznymi, ale także mają duży wpływ na plon w obszarach granicznych.

Aby nawet w przypadku dużych szerokości roboczych rozsiewać pełną dawkę nawozu aż do samej granicy pola i unikać strat nawozu poza tą granicą, konieczne jest korzystanie z precyzyjnej technologii.

AutoTS i BorderTS są w stanie spełnić te wymagania. Dzięki temu można spodziewać się wyższych plonów również w obszarze granicznym.


Najważniejsze rezultaty doświadczenia

  • „Im większa jest szerokość robocza lub im bardziej rozdrobniona jest struktura pól, tym bardziej opłacalne są systemy rozsiewu granicznego”. 
  • „Krzywe rozsiewu w przypadku AutoTS i BorderTS przebiegają na względnie stałym wysokim poziomie prawie do granicy pola, a potem nagle spadają”. 
  • „AutoTS i BorderTS pozwalają tym samym uzyskać dużo mniejsze ilości błędnego rozsiewu, a przez to zwiększają plon”. 
  • „Obydwa systemy są więc preferowanym wyborem w przypadku dużych szerokości roboczych”.

(top agrar – „Precyzyjne rozsiewanie przy granicy” · 07/2022 r.)

Ilustracja przedstawia system rozsiewu granicznego, przy którym w miarę możliwości nawóz nie powinien wydostawać się poza granicę pola.