Zoptymalizowany obraz rozsiewu

Optimiertes Streubild (1) Illu_ZA-TS_Normalstreuen_20221011_

Rozsiew normalny
Poprzez regulację systemu dozowania zmienia się punkt podawania nawozu na tarczy rozsiewającej i w ten sposób regulowany jest zasięg wyrzutu i rozdział poprzeczny. Szerokość roboczą można dodatkowo jeszcze bardziej indywidualnie regulować poprzez zmianę prędkości obrotowej.


Niewrażliwy obraz rozsiewu przy wielostopniowych nakładkach

Optimiertes_Streubild_rdax_170x182.jpg
Trójwymiarowy obraz rozsiewu
Dzięki specjalnemu kształtowi i kątowi nachylenia łopatek rozsiewających, układ rozsiewu TS tworzy wielowarstwowy obraz rozsiewu. Krótsze i dłuższe łopatki rozsiewające nie działają przeciwstawnie lecz tworzą optymalny tor lotu nawozu.


Trójwymiarowy obraz rozsiewu

Układ rozsiewu został zaprojektowany z wykorzystaniem trójwymiarowych obrazów rozsiewu w celu zapewnienia idealnego rozkładu poprzecznego dla efektywnych szerokości roboczych do 54 m. Duże strefy nakładania się zapewniają perfekcyjny obraz rozsiewu i są znacznie bardziej stabilne w stosunku do wszystkich czynników zewnętrznych, takich jak wiatr boczny, nachylenie zbocza, wilgotność powietrza i zmieniająca się jakość nawozu.

Dreidimensionales Streubild (1)
Rozdział poprzeczny i daleki wyrzut