Zwiększenie plonu przy granicy pola z AutoTS

System rozsiewu granicznego AutoTS pozwala użytkownikowi w sposób wyjątkowo niezawodny uzyskiwać stromo opadający obraz rozsiewu granicznego, a tym samym tworzyć optymalne warunki wzrostu roślin aż po same granice pola. W porównaniu do dotychczasowych rozwiązań rozsiewu granicznego możliwe jest osiąganie wyraźnie wyższych plonów.

Dzięki układowi rozsiewu AutoTS możliwa jest automatyczna redukcja dawki nawozu przy rozsiewie granicznym. Zmiana dawki może odbywać się w dowolnie wybranych krokach procentowych. Ze względu na to, że obie tarcze rozsiewające mogą być obsługiwane wzajemnie niezależnie, można dokonywać zmian dawki po jednej lub po obu stronach.