AmaClick

UX_0086_rdax_170x82.jpg

W kulturach specjalnych i zabiegach gniazdowych często trzeba włączać, wzgl. wyłączać poszczególne sekcje po środku belki polowej. AmaClick jest ergonomicznym zespołem obsługowym, mogącym pracować tak w połączeniu z wielofunkcyjnym uchwytem AmaPilot, jak i samodzielnie z terminalem ISOBUS.