AmaDos+ – ZA-M z pakietem Control

Display_AMADOS_50pro_korr_071006_rdax_170x153.jpg

Dla ZA-M z mechanicznym napędem tarcz rozsiewających oferujemy AmaDos+ z pakietem Control, służący elektronicznej regulacji dawki rozsiewu zależnej od prędkości jazdy.


Twoje korzyści z AmaDos+: