AmaSelect

UX5200-Super_Amaselect_d0_kw_9966_rdax_170x88.jpg

Elektryczne przełączanie rozpylaczy z sekcjami szerokości 50 cm

Poczwórny korpus rozpylaczy z automatycznym elektrycznym przełączaniem rozpylaczy
Elektryczna obsługa każdego rozpylacza AmaSelect składa się z poczwórnego korpusu rozpylaczy z elektrycznym włączaniem i wyłączaniem oraz dodatkowego przełączania rozpylaczy. System oferuje obok włączania 50 cm sekcji szerokości, wykonywanego automatycznie przez GPS-Switch, także elektryczne przełączanie przez terminal obsługowy między zamontowanymi rozpylaczami. Poza tym istnieje możliwość przełączania automatycznego rozpylaczy, w razie zmiany prędkości jazdy lub zmiany dawki oprysku. Dzięki temu można np. dodać drugi rozpylacz lub przełączyć się na większy , gdy ciśnienie przekroczy zaprogramowany zakres dla danego rozpylacza.


  1. Obudowa silnika
  2. Membrana zapobiegająca kapaniu
  3. Zasilanie elektryczne
  4. Korpus rozpylacza
  5. Przewód opryskowy