AmaSwitch

Proste rozwiązanie do automatycznego przełączania sekcji szerokości co 50 cm

AmaSwitch to precyzyjne rozwiązanie firmy AMAZONE do automatycznego przełączania sekcji szerokości co 50 cm. AmaSwitch jest alternatywą dla użytkowników, którzy chcą wykorzystać zalety bardzo dokładnego przełączania w klinach pola i obszarach nakładek dzięki przełączaniu sekcji szerokości co 50 cm.

AmaSwitch seryjnie dysponuje cyrkulacją wysokociśnieniową DUS pro a dodatkowo może być wyposażone w indywidualne oświetlenie rozpylaczy LED.