Amortyzowane 3-stopniowo zawieszenie do najtrudniejszych warunków pracy

stossgedaempfte_Aufhaengung_UF_02_rdax_170x121.jpg


Wszystkie belki polowe AMAZONE są seryjnie wyposażone w

Dzięki oferowanym w wyposażeniu seryjnym komponentom, takim jak hydrauliczna regulacja wysokości i płoza odbojowa, możliwy jest precyzyjny rozdział wzdłużny i poprzeczny cieczy roboczej.