ArgusTwin – Automatyczna regulacja optymalnego rozdziału poprzecznego

ZA-TS3200_mit-Argus_Fendt_d0_kw_3465_d2_170218_rdax_170x141.jpg

System ArgusTwin zapewnia ciągły, optymalny poprzeczny rozdział nawozu dzięki stałemu monitoringowi online i korekcie ustawienia systemu dozowania. Zwiększa to wydajność nawożenia i stanowi podstawę wprowadzania optymalizacji.

System Argus do ustalania strefy rozsiewu bazuje na kontroli rozdziału poprzecznego opartej o technikę radaru, która jest całkowicie niezależna od pyłu oraz zanieczyszczeń i daje znakomite wyniki w praktyce. Za pomocą czujników radarowych ArgusTwin nadzoruje obszary pracy po obu stronach rozsiewacza i w razie konieczności koryguje rozsiew niezależnie dla strony lewej i prawej z wykorzystaniem systemu dozowania.