ArgusTwin: Oczy rozsiewacza – widzą to, czego Ty nie widzisz!

ZG-TS01_10001_profispro_d0_kw_P7235720_d2_181121_rdax_170x144.jpg

Automatyczna regulacja optymalnego rozdziału poprzecznego

System ArgusTwin firmy AMAZONE służy do monitorowania obrazu rozsiewu i posiada automatyczne dostosowywanie obrazu rozsiewu. Rejestracja rozdziału poprzecznego odbywa się w technologii radarowej, która jest odporna na pył i zanieczyszczenia i dostarcza niezawodne wyniki do praktycznego wykorzystania. Za pomocą czujników radarowych ArgusTwin nadzoruje obszary pracy po obu stronach rozsiewacza i w razie konieczności koryguje rozsiew niezależnie dla strony lewej i prawej z wykorzystaniem systemu dozowania.


„ArgusTwin w kilka sekund zoptymalizował rozdział poprzeczny.”
(„profi” – Raport z jazdy Amazone ArgusTwin · 01/2016)