Armatura ręczna HB

UF_0085_rdax_170x121.jpg

Ręcznie obsługiwana armatura umożliwia oprysk bez jakiegokolwiek zasilania elektrycznego. Zawór główny, ręczna zmiana ciśnienia oraz włączanie trzech lub pięciu sekcji szerokości jest ergonomicznie uporządkowane. Przez układ wyrównania ciśnienia, wielkość wydatku na hektar, przy włączaniu sekcji szerokości, jest stała.