Automatyczne i samoczynne czyszczenie

Automatische und selbständige Reinigung (1)

Cały opryskiwacz z rozwadniaczem można myć całkowicie automatycznie. UX Super z pakietem Comfort plus dysponuje programami mycia: mycie intensywne, mycie szybkie i płukanie belki polowej. Ponadto rozwadniacz może płukać się samoczynnie po każdym napełnieniu.


„Prostym naciśnięciem przycisku uruchamia się programy mycia, w których nie tylko włączane są wszystkie zawory, ale także przepłukiwana jest cała droga wpłukiwania wraz z rozwadniaczem – bardzo dobre rozwiązanie!”
(„profi” – Raport z jazdy Amazone UX 5201 Super – 10/2017)


„Bez względu na to, czy chodzi o napełnianie poprzez zaprogramowane profile, czy też automatyczne mycie wraz z rozwadniaczem – obie te rzeczy są siebie warte”
(„profi” – raport z jazdy Amazone UX 5201 Super – 10/2017)