Automatyczne przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch z Section Control

Automatische Teilbreitenschaltung (1) Teilbreitenschaltung

Jeśli terminal obsługowy posiada funkcję Section Control, jak np. przełączanie sekcji szerokości GPS-Switch firmy AMAZONE, to mogą być one uruchomiane całkowicie automatycznie i w zależności od pozycji GPS. Jeśli zostało utworzone pole, kierowca może w trybie automatycznym w pełni skoncentrować się na obsłudze pojazdu, ponieważ sekcje szerokości są przełączane automatycznie w klinach i w poprzeczniakach.


Zalety automatycznego przełączania sekcji szerokości:

1. Strefy nakładek
2. 8 sekcji szerokości
3. ZA-V Tronic i ZA-V Profis Hydro w trybie ręcznym
4. 16 sekcji szerokości
5. ZA-V Profis Hydro w trybie automatyki