Belka polowa AMAZONE o budowie lotniczej

Gestaenge_in_Flugzeugbauweise_UF_02_rdax_170x139.jpg

Super stabilny i super lekki jednocześnie

Belki polowe AMAZONE są dzięki specjalnej budowie profilowej superstabilne i równocześnie superlekkie. Ułożone w profilach belki polowej korpusy rozpylaczy ze zintegrowanymi membranowymi zaworami zwrotnymi doskonale eliminują kroplenie z rozpylaczy. Samoczynnie ustawiające się nakrętki, gwarantują szybką i łatwą wymianę rozpylaczy. Do każdego zabiegu są odpowiednie rozpylacze, np. do optymalnego pokrycia, antyznoszeniowe lub do aplikacji płynnych nawozów.


„Belka polowa 30 m podczas pracy w polu zachowuje się bardzo stabilnie.”
(recenzja w „agrarheute” – UF 2002 z FT 1001 · 03/2018)