Belka polowa Super-S2

Superkompaktowy na drodze

Bardzo mała szerokość transportowa, tylko 2,40 m przy wszystkich belkach polowych Super-S2: 15 – 18 – 20 – 21 – 24 – 27 – 28 m.

Belka polowa Super-S2 w jest w pełni automatycznie składana i rozkładana siłownikami hydraulicznymi. W pozycji transportowej belka polowa jest ułożona kompaktowo za maszyną podstawową, co pozwala osiągnąć szerokość transportową jedynie 2,40 m. 

Belka polowa Super-S2 z profilami stalowymi o szerokości 140 mm z wielopunktowym podparciem jest niezwykle stabilna.