C-Blade – specjalne korpusy pługa

Cayron_200_C-Blade_001_d1_131025_170_rdax_170x175.jpg

1) Szczególną cechą generacji korpusów C-Blade, tu na przykładzie uniwersalnego korpusu U 40, jest powiększona przednia część piersi odkładnicy. Przy podwyższonych prędkościach orki punkt ścierania przesuwa się w kierunku odkładnicy. Przednia część piersi odkładnicy korpusu AMAZONE C-Blade całkowicie pokrywa tę strefę i obniża koszty wymiany elementów ścieralnych.

2) Dodatkowy szczegół powoduje istotny efekt: płat lemiesza zbudowano tak, że na łączeniu jest on pokrywany przez czubek. Szczelina jest chroniona w czubku lemiesza. Elementy zakłócające pracę, jak np. resztki sznurka z balotów nie zawieszają się między czubkiem a płatem lemiesza.

Czubek lemiesza, płat lemiesza i płoza są identyczne we wszystkich kształtach korpusów.


  1. Przednia część piersi odkładnicy z dużą powierzchnią ścieralną
  2. Szczególnie duże nałożenie czubka lemiesza i płata lemiesza
  3. Listwa dokładająca
  4. Odkładnica
  5. Płat lemiesza
  6. Czubek lemiesza