C-Pack 900 S

C-Pack 900 S (1) Ringprofil_36Grad

Dzięki dużej średnicy pierścienia wynoszącej 900 mm praca wału jest wyjątkowo lekka. Profil pierścienia posiada kąt 36°, co na ciężkich glebach zapewnia głębokie zagęszczanie i niewielkie zapadanie się. Ze zintegrowanym grzbietem pierścienia packer osiąga w lekkiej glebie kąt dolegania wynoszący 42°, co gwarantuje optymalne podtrzymywanie wału i głębokie działanie. Ze względu na ten profil pierścienia możliwe jest szczególnie uniwersalne zastosowanie na rożnych glebach. Konstrukcja wału bez piasty umożliwia modularną rozbudowę szerokości roboczej, a odporne na zużycie taśmy czyszczące umożliwiają eksploatację bez zapychania.


Korzyści dla użytkownika:

Możliwość uzupełnienia o: