Centralna i łatwa zmiana głębokości

Cenius_7003-2TX_Detail_005_d1_140611_kl_rdax_170x121.jpg

Koła podporowe przejmują kopiowanie głębokości w części przedniej. Z tyłu maszyny to zadanie jest wykonywane przez wał.

Zentrale und einfache Tiefenverstellung (1) Tiefeneinstellung_1

Jeśli podczas pracy konieczne są reakcje ze względu na rodzaj i zagęszczenie gleby, wtedy zalecane jest zastosowanie opcjonalnej, hydraulicznej zmiany głębokości. Regulacja głębokości kół podporowych, podwozia oraz wału uprawowego jest synchronizowana w układzie hydraulicznym z jednym gniazdem o podwójnym działaniu – znaczące zwiększenie komfortu dla każdego Ceniusa-2TX!


Zentrale und einfache Tiefenverstellung (2) Tiefeneinstellung_2

W przypadku pracy z wałem uprawowym dokładnie definiowana jest niezbędna wysokość podnoszenia podwozia. Jeśli podczas jazdy dochodzi do zmiany głębokości roboczej za pomocą hydraulicznej regulacji głębokości, automatycznie dopasowuje się wysokość podnoszenia podwozia. W ten sposób zapobiega się „równoczesnemu ruchowi” kół. Jeśli jednak taki wspomagający ruch jest konieczny na bardzo lekkiej glebie, to również może być zastosowany.


Zentrale und einfache Tiefenverstellung (3) Tiefeneinstellung_3

W przypadku bardzo mokrych warunków późną jesienią lub podczas przygotowania pola przed zimą, istnieje możliwość użytkowania kultywatora Cenius-2TX bez wału uprawowego. W takim szczególnym przypadku podwozie służy do kopiowanie głębokości. Komfortowe obrotowe elementy dystansowe na tłoczysku cylindra hydraulicznego podwozia utrzymują następnie podwozie dla wybranej głębokości roboczej. Zęby usytuowane za kołami służą do spulchniania śladów i zapewniają równy obraz pracy.