Centralna obsługa – za pomocą SmartCenter

UF02_handbediente_Armatur_d0_kw_P1142474_d2_190122_rdax_170x202.jpg

Dzięki uchylnej osłonie pola obsługowego SmartCenter, wszystkie istotne elementy obsługowe i rozwadniacz, chronione są przed zabrudzeniem i wodą. Po wewnętrznej stronie osłony znajdują się uchwyty na rękawice i naczynie pomiarowe. Ponieważ drzwi odchylają się w stronę belki polowej, w pozycji otwarcia chronią one odzież operatora przed kontaktem z belką i jednocześnie stwarzają dużo miejsca do prac po stronie ciągnika. W pakiecie standardowym i pakiecie komfortowym AMAZONE oferuje dwa szczególnie wygodne rozwiązania do obsługi UF 02.