Cirrus CC ze zbiornikiem 2-komorowym i podwójnym odcinkiem transportowym – Double-Shoot

Cirrus-CC mit 2-Kammerbehälter und zweiter Förderstrecke – Double-Shoot (1) Cirrus_6003_Foerderstrecken_Varianten_gesamt_BildKornA_blau_Illu_d1_191030

Wraz z Cirrus-CC AMAZONE oferuje kolejny wariant siewnika Cirrus z koncepcją odcinka transportowego do zastosowania dwóch różnych materiałów. Cirrus-CC, podobnie jak Cirrus-C, posiada również zbiornik 2-komorowy o pojemności 4.000 l z dwoma oddzielnie pracującymi elektrycznymi dozownikami. W odróżnieniu od siewnika Cirrus-C, Cirrus-CC wyposażony jest w oddzielny dozownik oraz redlicę jednotarczową FerTeC. Dzięki dodatkowej redlicy jednotarczowej FerTeC, która znajduje się przed wałem oponowym, Cirrus-CC może być używany do różnorodnego dozowania i rozmieszczania dwóch materiałów. Umożliwia to stosowanie wszystkich obecnie możliwych metody wysiewu: od wysiewu pojedynczego do wysiewu za pomocą metody Double-Shoot z jednoczesnym wysiewem Single-Shoot. Dzięki swojej koncepcji Cirrus-CC wyznacza zupełnie nowe standardy w technice siewu.