Crushboard

Crushboard (1)

Cirrusa można do wyboru wyposażyć w Crushboard przed lub za polem brony talerzowej. Gdy trzeba usunąć nierówności pola lub rozkruszyć twarde bryły, wtedy Crushboard przed talerzami jest właściwym wyborem. Na bardzo lekkich stanowiskach Crushboard za broną talerzową dodatkowo uspokaja przepływ gleby. Jej zagęszczanie jest wtedy bardziej równomierne. Czołowy oponowy wał ugniatający można w Cirrusie łączyć również z Crushboard.