Czujnik nachylenia do pracy na bardzo pagórkowatym terenie

Neigungssensor_rdax_170x82.jpg

W ZA-V Profis z czujnikiem nachylenia przy pomiarach uwzględniane są możliwe wpływy wynikające z przemieszczenia się siły ciężkości podczas jazdy: dwuosiowy czujnik nachylenia, który wychwytuje przechyły do przodu i do tyłu oraz w lewo i w prawo, koryguje błędy pomiaru, jakie mogłyby pojawić się podczas jazdy w dół i w górę zbocza lub przy jeździe w poprzek wzgórza.


„Czujnik nachylenia koryguje dokładność pomiaru na terenie pagórkowatym. Jego wskazania Amazone podaje w wariancie Tronic (ISO-Bus) także optycznie na ekranie terminala jako poziomicę, przez co można optymalnie ustawić rozsiewacz – super.”

(„profi” – Praktyczny test rozsiewacza nawozów ZA-V 2700 Profis Tronic · 01/2017)