GPS-Track

GPS-Track_pro_1

System jazdy równoległej GPS-Track okazuje się wyjątkowym ułatwieniem przy utrudnionej orientacji w terenie, szczególnie na łąkach lub powierzchniach bez ścieżek technologicznych.

  • Z wirtualną belką świetlną na pasku stanu
  • Automatyczny układ włączania ścieżek przez GPS dla siewników
  • Różne tryby śladu, takie jak linia A-B lub jazda po konturach
  • Wyposażenie standardowe dla AmaPad 2
  • Wyposażenie opcjonalne dla AmaTron 4