DistanceControl z 2 sensorami albo DistanceControl plus z 4 sensorami

Grafik_DistanceControl_UX_d2_190201_rdax_170x23.jpg

Jako wyposażenie do belek polowych Super-L firma AMAZONE oferuje do polowych opryskiwaczy zaczepianych UX w pełni automatyczne prowadzenie belek polowych DistanceControl z 2 lub DistanceControl plus z 4 czujnikami. Na polach o bardzo zróżnicowanym stopniu rozwoju roślin lub przy częściowo wyległych roślinach może się zdarzyć, że belka polowa wyposażona w 2 czujniki będzie zanurzała się w łan. W takim wypadku pomocne jest wyposażenie w cztery czujniki. Są one połączone równolegle i uwzględniany jest sygnał z czujnika znajdującego się najbliżej powierzchni docelowej.

Kierowca koncentruje się na prawidłowej ochronie roślin, a komputer na optymalnym prowadzeniu belki polowej!


Zalety prowadzenia belki DistanceControl:


  1. Czujniki ultradźwiękowe
  2. Czujniki kątów