Duża zwrotność i szybki transport

Ceus6000-2TX-super_Case_d0_kw_P7170346_d1_170822_kl_rdax_170x121.jpg

Wewnętrzne podwozie TX agregatu Ceus-2TX nadaje mu dużą zwrotność na poprzeczniakach i zapewnia jego komfortowy transport po drogach publicznych. Dla jeszcze większego bezpieczeństwa podczas transportu drogowego maszyny o szerokości 6 i 7 m mogą zostać dodatkowo wyposażone w opony o rozmiarze 700. W zależności od ograniczeń krajowych możliwy jest szybki transport agregatu Ceus-2TX przy dozwolonej prędkości 40 km/h.