EasyCheck – precyzyjny rozsiew jeszcze prostszy!

EasyCheck_1

Cyfrowe, mobilne stanowisko testowe w celu usprawnienia optymalizacji rozdziału poprzecznego

Zamiast naczyń pomiarowych, jak w przypadku klasycznego mobilnego stanowiska testowego, system EasyCheck składa się zaledwie z 16 lekkich gumowych mat testowych i aplikacji EasyCheck na smartfony. Maty testowe układa się w określonej odległości od ścieżki technologicznej. Następnie odpowiednie ścieżki technologiczne są nawożone, a maty z zebranymi ziarnami nawozu są fotografowane przez smartfon. Aplikacja automatycznie porównuje ilość nawozu zebraną w poszczególnych matach testowych i podaje proporcję poszczególnych rzędów. Jeśli wynik rozsiewu nie jest optymalny, aplikacja proponuje odpowiednie korekty ustawienia konkretnego rozsiewacza nawozów.